Imprezy

Cyfrowi 50+

Biblioteka włączyła się do programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Celem inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie dorosłych Polaków z pokolenia 50+.

więcej informacji

Dzieci czytają dzieciom

Zachęcamy starsze dzieci do głośnego czytania młodszym dzieciom. Gościmy w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta i Gminy Łazy. Akcja aktywizuje dzieci do wspólnego obcowanie z książką. Zajęcia mają na celu wyrobienie u dzieci nawyku czytania książek i systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki od wczesnych lat dzieciństwa. Książki zabierają dzieci w zaczarowany świat bajek i baśni oraz wzbogacają wiedzę i rozwijają słownictwo.

 więcej informacji

Ferie w bibliotece

W okresie ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych na zajęcia. Proponujemy głośne czytanie, konkursy, zabawy plastyczne, ruchowe, teatralne, gry planszowe oraz warsztaty rozwijające wyobraźnię i kreatywność.

więcej informacji

Kawiarenka Literacka

„Kawiarenka Literacka” – powstała w ramach współpracy Biblioteki w Łazach i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. W kawiarence organizujemy spotkania z poetami, pisarzami, znawcami literatury, przy czym szczególnie akcentujemy twórców lokalnych. Spotkania odbywają się raz na kwartał.

więcej informacji

Kino w Bilbiotece

„Kino w Bibliotece” – to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja filmowa publiczności z terenu miasta i gminy Łazy. W ramach spotkań filmowych prezentowane są dokonania polskiego i światowego kina. Seanse są poprzedzone krótką prezentacją sylwetek aktorów, reżyserów, scenarzystów, kompozytorów muzyki filmowej. Adresatami spotkań filmowych są dzieci, młodzież i dorośli. Projekcje filmów odbywają się dwa razy w miesiącu.

więcej informacji

Noc Kultury

Impreza kulturalna organizowana raz do roku w czerwcu. Biblioteka wspólnie z MOK w Łazach przygotowuje na tę noc cykl wydarzeń artystycznych i kulturalnych odbywających się zarówno w plenerze, jak i w budynkach instytucji kultury. W czasie trwania Nocy Kultury można bezpłatnie uczestniczyć w koncertach muzycznych, recitalach, prezentacjach oraz wystawach.

więcej informacji

Prezentacje Biblioteczne

Prezentacje Biblioteczne – to impreza organizowana raz do roku w przestrzeni miejskiej Łaz. Program imprezy zakłada realizację szeregu wydarzeń kulturalnych skupiających się wokół promocji książki i czytelnictwa, a także popularyzacji wiedzy o regionie. W trakcie Prezentacji Bibliotecznych odbywają się spotkania z udziałem zaproszonych gości – znanych pisarzy, artystów, a także warsztaty, wystawy, kiermasze i konkursy.

więcej informacji

Spotkania autorskie

Biblioteka organizuje spotkania autorskie ze znanymi i lubianymi twórcami literatury współczesnej.

więcej informacji

Spotkanie z poezją przy fontannie

Impreza ma na celu popularyzację czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem gatunku literackiego, jakim jest poezja. W ramach spotkań zaproszeni goście prezentują utwory poetyckie w formie recytowanej i śpiewanej.

więcej informacji

Tradycja jest trendy

„Tradycja jest trendy” – Przedświąteczne warsztaty etnograficzne prowadzone przez KGW oraz pracowników biblioteki. Podejmowane działania mają na celu zachowanie i pielęgnowanie tradycji ludowej oraz obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi. Najmłodszych zapraszamy na spotkania-gawędy, warsztaty artystyczne i kulinarne.

więcej informacji

Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece

Turniej Wiedzy o Książce i Bibliotece realizowany jest od 2000 r. Biorą w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Łazy. Celem Turnieju jest kształtowanie literackich i czytelniczych zainteresowań młodzieży, popularyzacja wiedzy o bibliotece, książce i czasopiśmiennictwie, zapoznanie z rzadko spotykanymi i specyficznymi dla tych dziedzin wiedzy terminami,  wdrażanie do poszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach oraz uświadomienie uczniom roli książki i informacji w życiu człowieka.

więcej informacji

Tydzień z Internetem

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania, która ma pomagać w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności cyfrowych w społeczeństwie. Akcja przybliża dzieciom, seniorom i osobom dorosłym różnorodne możliwości wykorzystania Internetu oraz potencjał technologii mobilnych: tabletów i smartfonów.

więcej informacji

Wakacje w bibliotece

Zbliżają się wakacje, a Ty wciąż nie masz pomysłu na nudę? Nie poddawaj się – przygoda czeka tuż za rogiem. Dołącz do nas, bo my kulturalnie mówimy nudzie – NIE!
Latem zapraszamy dzieci i młodzież na wakacyjne zajęcia. Proponujemy głośne czytanie, wycieczki, warsztaty plastyczne, teatralne, gry i zabawy rozwijające wyobraźnię, pamięć i spostrzegawczość.

więcej informacji

Wszystkie Dzieci Pięknie Czytają

Miejsko-gminny konkurs czytelniczy organizowany co roku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Łazach. Konkurs przeznaczony jest dla klas III szkół podstawowych, a jego celem jest: rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką głośnego czytania, popularyzowanie zamiłowania do literatury pięknej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

więcej informacji

Wychowanie przez czytanie

więcej informacji

Z kart historii…

Z kart historii… – cykl organizowanych w Izbie Tradycji stałych i czasowych wystaw tematycznie związanych z kulturą i tradycją historyczną naszego regionu. W ramach działania zapraszamy mieszkańców na nieodpłatne lekcje żywej historii, warsztaty etnograficzne oraz wykłady historyczne.

więcej informacji

Znani Łazowianie