Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach · Punkt Informacji Turystycznej w Łazach

Punkt Informacji Turystycznej w Łazach

Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej w Łazach ul. Dworcowa 3 (w budynku dworca kolejowego). Zainteresowani otrzymają informacje turystyczno-rekreacyjne dotyczące Gminy Łazy, powiatu zawierciańskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Oferujemy mapy, pocztówki, informatory, foldery.

REGULAMIN PIT

 punkt_informacji_turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej w Łazach
ul. Dworcowa 3
tel.: 32 6729422 wewn. 169
e-mail: punktit@lazy.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Łazach otwarty w godzinach:
poniedziałek 8.00 – 10.50
wtorek 9.00 – 17.00
środa 8.00 – 10.50

czwartek 9.00 – 17.00
piątek 9.00 – 17.00

Zapraszamy do Punktu Jurajskiej Informacji Turystycznej w Łazach
mieszczącego się w Bibliotece Publicznej ul Kościuszki nr 3,
w godzinach otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10.00 – 18.00,  sobota 9.00 – 13.00.

pit_2014

pit_publikacje_001