Darczyńcy

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

Dyrektor Elżbieta Gradzik i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy mając świadomość właściwego wykorzystania książek i czasopism podarowali je Bibliotece, wzbogacając nasze zbiory.

W roku 2016 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:
Iwona Bednarska, Andrzej Bednarz, Klaudia Brewka, Monika Brzeska, Renata Centkowska, Anna Dolińska, Adam Domińczyk, Mirosław Dziworski, Bogusław Gębski, Marcin Gradzik, Szymon Gratkiewicz, Joanna Jaworska, Janusz Jaworski, Andrzej Kawczyński, Zdzisława Kleczko, Aneta Klimas, Wioletta Kobiec-Bednarska, Zbigniew Kocik, Gabriela i Karolina Koczur, Barbara Kosiń, Krzysztof Kowalski, Emilia i Bartosz Kozioł, Małgorzata Kubera, Magdalena Kubiak, Filip Kuder, Dorota Kula, Katarzyna Kurek, Agata Lach, Edward Ludwikowski, Artur Łącki, Teresa Machelska, Wanda Madejska-Suchobokow, Katarzyna Maroń, Aleksandra Michalak, Alicja Miklaszewska, Anna Miklaszewska, Katarzyna Miszczyk, Sabina Mogłowska, Dorota Mortas, Maria Motyka, Łucja Niedbał, Urszula Nowak, Agnieszka Orman, Konrad Orman, Jakub Pacan, Maria Pawłowska, Wioletta Pawłowska, Elżbieta Petryka, Wioletta Piątek, Małgorzata Pieniążek, Małgorzata Plutecka, Barbara Powichrowska-Mollet, Jadwiga Rak, Jadwiga Ruda, Henryka Soja, Ewa Supernak, Karolina Surowiecka, Filip Szafruga, Marian Ściślicki, Janusz Świtalski, Ewa Upława, Anna Wacławczyk, Elżbieta Wdowik, Ewa Wieczorek-Anani, Katarzyna Wiesner, Lidia Wójcik, Adam Wrześniak, Elżbieta Wspaniała, Michał Zieleniec, Aleksandra Zub i Rozalia Żmuda.

Dziękujemy grupie historycznej za gromadzenie materiałów dotyczących historii miasta i gminy: Janowi Bugajowi, Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Bożenie Miklas i Lesławowi Milejskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z przeszłości Łaz i okolic: Lucynie Bajon, Romanowi Bąbskiemu, Antoniemu Janus, Elżbiecie Kępa, Janinie Kozera, Tadeuszowi Kozickiemu, Lidii Kubiczek, Longinie Mogieła, Janinie Sadowskiej, Janowi Sokół i Danucie Wrońskiej.

Dziękujemy osobom, które udostępniły zdjęcia do archiwum Biblioteki: Henryce Bar, Janowi Bugajowi, Witoldowi Czerwińskiemu, Wiesławie Iwińskiej, Antoniemu Janus, Krzysztofowi Kowalskiemu, Stanisławowi Kozik, Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Lesławowi Milejskiemu, Henrykowi Odyjas, Aleksandrze Pałucha, Teresie Pawlik, Janinie Sadowskiej, Henryce Soja, Danucie Tokarskiej, Eugeniuszowi Tokarskiemu, Annie Wilczok, Teresie Zygmunt i Janinie Zyma.

Dziękujemy także osobom, które przekazały eksponaty do Izby Tradycji: Andrzejowi Śliwińskiemu, Przemysławowi Bialik oraz Mirosławowi Karoń.

Kierownik Filii nr 1 w Niegowonicach Grażyna Bugaj składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2016 roku przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Joannie Adamczyk, Lidii Sadowskiej, Dagmarze Franczak, Teresie Wróblik, Karinie Starczynowskiej, , Halinie Tomasik, Jadwidze Sadowskiej, Wiolecie Wątor, Kacprowi Wąs, Urszuli Łaciak, Wiesławie Kaczmarzyk oraz Beacie Kuźniak.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej składa podziękowania za dary książkowe pani Natalii Nowickiej, za dary w postaci czasopism dla państwa Joanny i Janusza Jaworskich oraz pani Moniki Kunikowskiej za poprowadzenie warsztatów świątecznych.

Kierownik Filii Bibliotecznej nr 3 w Chruszczobrodzie składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2016 r. Bibliotekę o dary książkowe i czasopisma: Ewie Chała, Małgorzacie Dymarz, Izabeli Dziedzic, Agnieszce Koczur-Wiśniewskiej, Danucie Lorens, Przemysławowi Lorek, Annie Marek, Andrzejowi Turlej i Ewie Wnuk.

Kierownik Filii nr 4 w Grabowej składa podziękowania za dary książkowe: Teresie Białas, Adrianie Łaszek i Jolancie Pater.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2016 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Beacie Łonak, Dariuszowi Kita, Karolinie Pietrzkiewicz, Marianowi Ściślickiemu, Władysławie Wilk i Dominice Żarskiej.

Kierownik Filii nr 6 w Ciągowicach składa podziękowania za dary książkowe Halinie Kotarba, Ilonie Masłowskiej oraz Annie Widera.

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę