Darczyńcy

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

Dyrektor Elżbieta Gradzik i Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy mając świadomość właściwego wykorzystania książek i czasopism podarowali je Bibliotece, wzbogacając nasze zbiory.

W roku 2017 podarowali nam książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne:
Ewa Wieczorek-Anani, Andrzej Bagiński, Zygmunt Barski, Wiesław Bątorek, Lidia Białas, Aleksandra Brzezińska, Natalia Brzezińska, Anna Cieślik, Anna Cyzowska, Andrzej Dachowski, Mariola Darnowska, Adam Domińczyk, Marek Drabek, Jadwiga Dymczyk, Jadwiga Dziechciarz, Szymon Gałka, Rafał Gołda, Marcin Gradzik, Szymon Gratkiewicz, Edyta Grzanka, Renata Maier-Hoppe, Małgorzata Rzepecka-Jach, Joanna Jachna, Sylwia Jachna, Przemysław Jakubowski, Monika Janecka, Adam Janoska, Małgorzata Janus, Joanna Jaworska, Katarzyna Jaworska, Karol Jończyk, Martyna Gradzik-Juraszczyk, Eugeniusz Kaczyński, Ewelina Kalarus, Jadwiga Dorczak-Kawczyńska, Stefania Kawecka, Zdzisława Kleczko, Aneta Klimas, Bogumiła Klusek, Jolanta Kmieć, Zbigniew Kocik, Bartosz Konieczny, Jadwiga Korgól, Monika Król, Filip Kuder, Karolina Kurek, Katarzyna Kurek, Sabina Kurzelewska, Anna Kijewska-Kuzia, Agata Lach, Karolina Ludwikowska, Robert Maciążek, Wiesława Matuszczyk, Sabina Mogłowska, Dorota Mortas, Maria Motyka, Kornel Ociepka, Wiktoria Olczyk, Martin i Justyn Odyjas, Jakub Olczyk, Kacper Olczyk, Marcin Orman, Zofia Pabich, Wioletta Pawłowska, Elżbieta Petryka, Dorota Piwowarczyk, Ewa Piwowarska, Dominika Pluta, Joanna Poddębniak, Szymon Rabenda, Jadwiga Rak, Jadwiga Ruda, Urszula Rzepecka, Maria Sadowska, Małgorzata Skrzypczak, Henryka Soja, Marcin Sokoła, Halina Stachurska, Beata Stanisławek, Karina Starczynowska, Kazimierz Stępniewski, Karolina Surowiecka, Filip Szafruga, Zenon Szwaciński, Marian Ściślicki, Grażyna Tokarska, Łukasz Tync, Alicja Urbaniak, Marzena Wacławczyk, Ewa Wiekera, Beata Wojtala, Elżbieta Wspaniała, Danuta Wrońska, p. Zawiślak.

Za wieloletnią współpracę zwieńczoną wydaniem „Monografii Gminy Łazy do 1967 roku” dziękujemy grupie historycznej: Janowi Bugajowi, Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Bożenie Miklas i Lesławowi Milejskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z przeszłości (nagrane relacje ustne): Janinie Bajor, Piotrowi Borucińskiemu, Helenie Derejskiej, Zofii Klećko, Stanisławowi Kozikowi, Bożenie Pierwocha, Leonowi Sarwie, Stanisławie Wilk, Wiesławie Kryczek, Adamowi Skucha, Barbarze i Mikołajowi Wydmańskim.

Dziękujemy osobom, które udostępniły zdjęcia do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Łazach: Janinie Bajor, Lidii Białas, Jerzemu Biały, Danucie Cyzowskiej, Marii Czerwińskiej, Grażynie Dudłak, Ewie Jakubas, Alicji Janczewskiej, Stanisławie Jeziorowskiej, Dorocie Jędrusik, Adamowi Kijewskiemu, Jadwidze Korgól, Wiesławie Kryczek, Henryce Kubiczek, Magdalenie Lange, Annie Makuch, Grażynie Marcisz, Bogusławie Męcik, Marii Motyka, Bożenie Pierwocha, Helenie Stolarskiej, Jadwidze Szkliniarz, Barbarze Wydmańskiej, Henrykowi Załoga,  Iwonie Zapolskiej-Maciejowskiej, Joannie Ziai, Marii Framęga-Włodarczyk.

Dziękujemy także osobom, które przekazały eksponaty do Izby Tradycji: Arkadiuszowi Hangielowi, Przemysławowi Bialikowi, Andrzejowi Śliwińskiemu, Helenie Stolarskiej, Henrykowi Białemu, Marcinowi Krzykawskiemu, Janowi Sokołowi.

Za wsparcie rzeczowe dziękujemy Urszuli i Grzegorzowi Kozioł.

Kierownik Filii nr 1 w Niegowonicach Grażyna Bugaj składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2017  roku przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Joannie Adamczyk, Klaudii Bargieł, Barbarze Bujakowskiej, Emilii Ciesińskiej, Wandzie Detko, Dagmarze Franczak, Wiesławie Kaczmarzyk, Magdalenie Kańtoch, Katarzynie Kurek, Urszuli Łaciak, Magdalenie Mędrek, Andrzejowi Miśkowcowi, Karinie Starczynowskiej, Ewelinie Tkacz, Izabeli Wąs, Kacprowi Wąs, Wioletcie Wątor i Teresie Wróblik.

Kierownik Filii nr 2 w Wysokiej składa podziękowanie dla pani Moniki Kunikowskiej za poprowadzenie warsztatów świątecznych dla dzieci oraz podziękowania dla państwa Joanny i Janusza Jaworskich za przekazywanie czasopism dla biblioteki.

Kierownik Filii nr 3 w Chruszczobrodzie składa podziękowania czytelnikom, którzy wzbogacili w 2017 r. Bibliotekę o dary książkowe i czasopisma: Jadwidze Błachowicz, Ewie Chała, Małgorzacie Dymarz, Edycie Klementowskiej, Annie Kijewskaiej-Kuzi, Danucie Lorens, Annie Marek, Katarzynie Świerkula, Andrzejowi Turlej, Katarzynie Windys, Agnieszce Koczur-Wiśniewskiej i Zofii Zając.

Kierownik Filii nr 5 w Rokitnie Szlacheckim składa podziękowania czytelnikom, którzy w 2017 r. przekazali dla Biblioteki dary książkowe i czasopisma: Urszuli Dziuba, Dariuszowi Kita, Katarzynie Kowalskiej-Wróbel, Janinie Lechowicz, Beacie Łonak, Bernadetcie Majczak, Jolancie Pater, Katarzynie Piłce, Marianowi Ściślickiemu, Wierze Wołowczyk, Ewie Wójcik i Zdzisławie Ziai.

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę