Wystawa „Łazowski Olimpijczyk – Józef Zapędzki”

Łazowski olimpijczyk Józef Zapędzki